ट्रेन / तकप्रस्थान
15715 गरीब नवाज एक्सप्रेस
लखनऊ जंक्शन
19.30 घंटे
09:15
15909 अबध असम एक्सप्रेस
लखनऊ जंक्शन
18.30 घंटे
11:17
22411 नहरलगों नई दिल्ली एक्सप्रेस
लखनऊ जंक्शन
14.20 घंटे
13:40
19306 गुवाहाटी इंदौर एक्सप्रेस
लखनऊ जंक्शन
18.45 घंटे
17:10
15707 कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस
ऐशबाग़
19.25 घंटे
22:45
15705 कटिहार दिल्ली हमसफ़र
लखनऊ जंक्शन
22.00 घंटे
06:00
20-जन
19602 न्यू जलपाईगुड़ी अजमेर एक्सप्रेस
लखनऊ जंक्शन
15.15 घंटे
11:55
20-जन
15636 द्वारका एक्स्प्रेस
लखनऊ जंक्शन
18.35 घंटे
22:20
20-जन
15651 लोहित एक्स्प्रेस
लखनऊ जंक्शन
18.00 घंटे
01:35
21-जन
15903 डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस
लखनऊ जंक्शन
18.35 घंटे
07:50
21-जन
12523 न्यू जलपाईगुड़ी नई दिल्ली एक्सप्रेस
लखनऊ जंक्शन
15.15 घंटे
11:55
21-जन
20505 डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी
लखनऊ जंक्शन
14.35 घंटे
15:25
21-जन
15933 डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस
लखनऊ जंक्शन
20.45 घंटे
09:15
22-जन
15668 कामाख्या गाँधीधाम एक्स्प्रेस
लखनऊ जंक्शन
18.35 घंटे
22:20
22-जन
15653 अमरनाथ एक्स्प्रेस
लखनऊ जंक्शन
18.00 घंटे
01:35
23-जन
19710 कामख्या जयपुर कविगुरु एक्सप्रेस
लखनऊ जंक्शन
18.35 घंटे
07:50
24-जन
20503 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस
लखनऊ जंक्शन
14.35 घंटे
15:25
24-जन
15624 कामख्या भगत की कोठी एक्सप्रेस
लखनऊ जंक्शन
19.05 घंटे
05:55
25-जन
Station Name / Code
कटिहार जंक्शन
KIR
लखनऊ जंक्शन
LKO
ऐशबाग़
ASH
New IRCTC Agent Registration