कटोल से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
12721निजामुद्दीन एक्सप्रेस10.1819.0008.42hr
12861दक्षिण एक्स्प्रेस लिंक10.1819.0008.42hr
12405गोंडवाना एक्सप्रेस13.5022.0008.10hr
12409गोंडवाना एक्सप्रेस13.5022.0008.10hr
18237छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस22.5009.1510.25hr