कटोल से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
12721निजामुद्दीन एक्सप्रेस10.1822.5212.34hr
12861दक्षिण एक्स्प्रेस लिंक10.1822.4412.26hr
12405गोंडवाना एक्सप्रेस13.5002.2712.37hr
12409गोंडवाना एक्सप्रेस13.5002.2712.37hr
18237छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस22.5013.5515.05hr