कटोल से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
12721निजामुद्दीन एक्सप्रेस10.1804.0517.47hr
12861दक्षिण एक्स्प्रेस लिंक10.1804.0517.47hr
12405गोंडवाना एक्सप्रेस13.5007.3017.40hr
12409गोंडवाना एक्सप्रेस13.5007.3017.40hr
18237छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस22.5020.2021.30hr