केलावी से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
96002खोपोली कर्जत लोकल00.3700.4300.06hr
95012खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट05.0105.0700.06hr
96004खोपोली कर्जत लोकल05.2105.2700.06hr
95002खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट06.2706.3300.06hr
96006खोपोली कर्जत लोकल07.3107.3700.06hr
95004खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट08.5108.5700.06hr
96008खोपोली कर्जत लोकल10.1110.1700.06hr
96010खोपोली कर्जत लोकल11.3111.3700.06hr
96012खोपोली कर्जत लोकल12.5112.5700.06hr
95006खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट13.5914.0500.06hr
96014खोपोली कर्जत लोकल15.0115.0700.06hr
95008खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट16.3916.4500.06hr
95010खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट18.1318.1900.06hr
96016खोपोली कर्जत लोकल20.1220.1800.06hr
96018खोपोली कर्जत लोकल21.1821.2400.06hr
96020खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.2622.3200.06hr
96022खोपोली कर्जत लोकल23.3123.3700.06hr