केलावी से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
95012खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट05.0105.4300.42hr
95002खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट06.2707.0500.38hr
95004खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट08.5109.2900.38hr
95006खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट13.5914.3700.38hr
95008खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट16.3917.1700.38hr
95010खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट18.1318.5100.38hr
96020खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.2623.0400.38hr