खड़ावली से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
95425मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट00.2800.4000.12hr
96401मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल02.0302.1500.12hr
96501कल्याण असंगांव लोकल05.4806.0300.15hr
96403मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल06.0306.1800.15hr
96503ठाणे असंगांव लोकल06.4006.5700.17hr
96405मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल06.4807.0000.12hr
96505मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल07.0007.1600.16hr
51153मुंबई भुसावल पैसेंजर07.4508.0900.24hr
96507मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल07.5208.0700.15hr
95401मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट08.1708.3300.16hr
96509कल्याण असंगांव लोकल08.2408.3900.15hr
95501मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट08.5409.0900.15hr
96511मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल09.3009.4500.15hr
95403मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट09.5610.0800.12hr
95503मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट10.4811.0500.17hr
95405मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट11.0411.1600.12hr
95407मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट11.4011.5200.12hr
96513ठाणे असंगांव लोकल12.4813.0300.15hr
95409मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट13.0813.2000.12hr
95411मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट13.5714.0900.12hr
95505मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट14.3914.5400.15hr
96407ठाणे कसारा लोकल14.5815.1000.12hr
96515मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल15.2015.3500.15hr
95413मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट15.4415.5600.12hr
95507मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट16.1716.3200.15hr
96517मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल16.4817.0300.15hr
95415मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट17.1317.2500.12hr
95509मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट17.5018.0700.17hr
95417मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट18.2818.4000.12hr
95511मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट18.4519.0000.15hr
95513मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट19.0619.2300.17hr
95419मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट19.4920.0100.12hr
95515मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट20.0120.1800.17hr
95421मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट20.4220.5400.12hr
95517मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट21.3721.5200.15hr
95423मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट22.1522.2700.12hr
96519मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल22.4523.0000.15hr
96409मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल23.2223.3400.12hr