ट्रेन / तकप्रस्थान
95420 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.41 घंटे
16:27
95510 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.39 घंटे
16:59
95422 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.40 घंटे
17:14
95512 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.57 घंटे
17:39
95424 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.42 घंटे
18:07
96516 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे
00.54 घंटे
18:30
95426 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.41 घंटे
19:08
95514 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.40 घंटे
19:25
96518 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे
00.55 घंटे
19:58
51154 भुसावल मुंबई पैसेंजर
ठाणे
00.43 घंटे
20:08
95516 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.44 घंटे
20:48
95428 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.40 घंटे
21:05
95430 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.40 घंटे
22:10
96520 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे
00.56 घंटे
22:25
96406 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे
00.54 घंटे
22:54
96522 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे
00.53 घंटे
23:22
96402 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे
00.52 घंटे
05:15
15-दिस
96404 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे
00.51 घंटे
05:50
15-दिस
96502 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे
00.56 घंटे
06:27
15-दिस
95402 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.40 घंटे
07:00
15-दिस
96504 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे
00.53 घंटे
07:24
15-दिस
95404 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.42 घंटे
07:35
15-दिस
95502 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.41 घंटे
07:50
15-दिस
95406 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.43 घंटे
08:12
15-दिस
95504 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.43 घंटे
08:46
15-दिस
96506 असंगांव ठाणे लोकल
ठाणे
00.54 घंटे
09:03
15-दिस
95408 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.55 घंटे
09:08
15-दिस
96508 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे
00.52 घंटे
09:34
15-दिस
96510 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे
00.50 घंटे
10:16
15-दिस
95410 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.43 घंटे
11:00
15-दिस
96512 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
ठाणे
00.57 घंटे
11:31
15-दिस
95412 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.39 घंटे
12:02
15-दिस
95414 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.40 घंटे
13:09
15-दिस
96514 असंगांव ठाणे लोकल
ठाणे
00.52 घंटे
13:31
15-दिस
95416 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.42 घंटे
14:21
15-दिस
95506 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.56 घंटे
15:17
15-दिस
95418 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.43 घंटे
15:33
15-दिस
95508 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
ठाणे
00.41 घंटे
15:59
15-दिस
Station Name / Code
खड़ावली
KDV
ठाणे
TNA
New IRCTC Agent Registration