ट्रेन / तकप्रस्थान
54785 फिरोजपुर कैन्ट फ़ज़िलका पैसेंजर
लधुका
01.37 घंटे
05:55
13-दिस
74971 फिरोजपुर कैन्ट फ़ज़िलका DMU
लधुका
01.19 घंटे
08:59
13-दिस
74973 फिरोजपुर कैन्ट फ़ज़िलका DMU
लधुका
01.34 घंटे
10:34
13-दिस
74975 फिरोजपुर कैन्ट फ़ज़िलका DMU
लधुका
01.55 घंटे
13:34
13-दिस
74977 फिरोजपुर कैन्ट फ़ज़िलका DMU
लधुका
01.24 घंटे
17:59
13-दिस
Station Name / Code
खाई फेमेकी
KIQ
लधुका
LDK
New IRCTC Agent Registration