खरडी से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
96402कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल04.42दिवा जंक्शन05.5201.10hr
96404कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.17दिवा जंक्शन06.2701.10hr
95402कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट06.27दिवा जंक्शन07.3201.05hr
95404कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट07.02दिवा जंक्शन08.0901.07hr
95406कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट07.39छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.3801.59hr
95408कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट08.35दिवा जंक्शन09.4801.13hr
95410कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट10.27दिवा जंक्शन11.3401.07hr
95412कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट11.29छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.2401.55hr
95414कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट12.36दिवा जंक्शन13.4201.06hr
95416कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट13.48दिवा जंक्शन14.5501.07hr
95418कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट15.01दिवा जंक्शन16.0701.06hr
95420कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट15.54दिवा जंक्शन17.0101.07hr
95422कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट16.41छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.3601.55hr
95424कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट17.34दिवा जंक्शन18.4001.06hr
95426कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट18.35छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.3502.00hr
95428कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट20.32छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.3101.59hr
95430कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट21.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.3101.53hr
96406कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.22दिवा जंक्शन23.3401.12hr