किला रायपुर से
ट्रेन / तकप्रस्थान
54605 सादुलपुर लुधियाना पैसेंजर
लुधियाना जंक्शन
13:45
54633 सिरसा लुधियाना पैसेंजर
लुधियाना जंक्शन
18:26
54635 हिसार लुधियाना पैसिंजर
लुधियाना जंक्शन
21:37
54601 हिसार अमृतसर पैसेंजर
लुधियाना जंक्शन
05:05
24-अक्टू
16687 नवयुग एक्स्प्रेस
लुधियाना जंक्शन
05:40
24-अक्टू
16787 तिरुनेलवेली जम्मू एक्सप्रेस
लुधियाना जंक्शन
05:40
24-अक्टू
54053 जाखल लुधियाना पैसिंजर
लुधियाना जंक्शन
07:58
24-अक्टू
54603 हिसार लुधियाना पैसिंजर
लुधियाना जंक्शन
09:21
24-अक्टू
16031 अंडमान एक्स्प्रेस
लुधियाना जंक्शन
05:40
25-अक्टू
16317 हिमसागर एक्सप्रेस
लुधियाना जंक्शन
05:40
28-अक्टू
New IRCTC Agent Registration