क्यूल जंक्शन से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
13402 इंटरसिटी एक्सप्रेस
दानापुर → सुल्तानगंज (02.00 घंटे)
19.38
19-अग
21.38
19-अग
13134 वाराणसी सियाल्दा एक्सप्रेस
वाराणसी जंक्शन → सुल्तानगंज (01.55 घंटे)
20.55
19-अग
22.50
19-अग
13484 फरक्का एक्स्प्रेस
पुरानी दिल्ली जंक्शन → सुल्तानगंज (01.31 घंटे)
00.10
20-अग
01.41
20-अग
13416 पटना मालदा एक्स्प्रेस
पटना जंक्शन → सुल्तानगंज (01.29 घंटे)
01.00
20-अग
02.29
20-अग
13242 पटना बांका एक्स्प्रेस
राजेंद्र नगर टर्मिनल → सुल्तानगंज (01.51 घंटे)
02.20
20-अग
04.11
20-अग
13420 जनसेवा एक्सप्रेस
मुजफ्फरपुर जंक्शन → सुल्तानगंज (01.53 घंटे)
03.20
20-अग
05.13
20-अग
53042 जयनगर हावड़ा पैसिंजर
जयनगर → सुल्तानगंज (01.55 घंटे)
04.43
20-अग
06.38
20-अग
22406 आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ
आनंद विहार टर्मिनल → सुल्तानगंज (01.25 घंटे)
08.30
20-अग
09.55
20-अग
13236 इंटरसिटी एक्सप्रेस
दानापुर → सुल्तानगंज (01.42 घंटे)
08.57
20-अग
10.39
20-अग
12368 विक्रमशिला एक्स्प्रेस
आनंद विहार टर्मिनल → सुल्तानगंज (01.53 घंटे)
09.55
20-अग
11.48
20-अग
13024 गया हावड़ा एक्सप्रेस
गया जंक्शन → सुल्तानगंज (01.54 घंटे)
15.50
20-अग
17.44
20-अग
14056 ब्रह्मपुत्र मेल
पुरानी दिल्ली जंक्शन → सुल्तानगंज (01.31 घंटे)
17.30
20-अग
19.01
20-अग
53044 राजगीर हावड़ा पैसिंजर
राजगीर → सुल्तानगंज (02.15 घंटे)
18.25
20-अग
20.40
20-अग
13414 फरक्का एक्स्प्रेस
पुरानी दिल्ली जंक्शन → सुल्तानगंज (01.38 घंटे)
00.10
21-अग
01.48
21-अग
18603 राँची भागलपुर एक्सप्रेस
राँची जंक्शन → सुल्तानगंज (01.54 घंटे)
00.25
21-अग
02.19
21-अग
12336 भागलपुर एक्सप्रेस
लोकमान्य तिलक टर्मिनस → सुल्तानगंज (01.51 घंटे)
16.12
21-अग
18.03
21-अग
22947 सूरत भागलपुर एक्सप्रेस
सूरत → सुल्तानगंज (01.52 घंटे)
16.40
21-अग
18.32
21-अग
13120 आनंद विहार टर्मिनल सियाल्दा एक्सप्रेस
आनंद विहार टर्मिनल → सुल्तानगंज (01.57 घंटे)
20.55
21-अग
22.52
21-अग
15098 अमरनाथ एक्सप्रेस
जम्मू तवी → सुल्तानगंज (01.33 घंटे)
07.20
22-अग
08.53
22-अग
15647 गुवाहाटी एक्सप्रेस
लोकमान्य तिलक टर्मिनस → सुल्तानगंज (01.51 घंटे)
16.12
24-अग
18.03
24-अग
New IRCTC Agent Registration