कोकराझार से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
15909अबध असम एक्सप्रेस01.4515.0837.23hr
15621कामख्या आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस08.5417.4332.49hr
12505नॉर्थ ईस्ट एक्स्प्रेस13.2018.4529.25hr
14055ब्रह्मपुत्र मेल16.5805.1036.12hr
15624कामख्या भगत की कोठी एक्सप्रेस21.1008.5535.45hr