कोलानुकोंदा हॉल्ट से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
67263विजयवाडा ओन्गोले पैसेंजर08.1908.2300.04hr
67221विजयवाडा तेनाली पैसेंजर10.0410.0800.04hr
67234विजयवाडा बिट्रगुंटा पैसेंजर15.3415.3900.05hr
57258काकीनाडा तिरुपति पैसेंजर15.5916.0400.05hr
57278विजयवाडा बिट्रगुंटा पैसेंजर18.3418.3900.05hr
67227विजयवाडा तेनाली पैसेंजर19.4419.4900.05hr