कोटबोम्मली से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
58531प्लासा विशाखापट्नम पैसेंजर06.0807.3301.25hr
58525पलासा विशाखापट्नम पैसेंजर09.3011.0801.38hr
22819भुबनेश्वर विशाखापट्नम एक्सप्रेस12.1413.2101.07hr
17015विशाखा एक्सप्रेस13.0614.1601.10hr
67282प्लासा विजयनगरम पैसेंजर13.3414.5201.18hr
58505गुनुपुर विशाखापट्नम पैसेंजर17.0418.1901.15hr
17479पूरी तिरुपति एक्स्प्रेस19.2820.4601.18hr