होम
ट्रेन रनिंग स्टेटस
पी एन आर
ट्रेनें / सीट
ट्रेन रूट
सीट
किराया
स्टेशन लाइव
रिफंड
जानकारी
English
 ट्रेनें / सीट

कृष्णानगर सिटी जंक्शन से लालगोला ट्रेनें

सीटेंलाइव
कृष्णानगर सिटी जंक्शन से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
53181सियाल्दा लालगोला पैसेंजर02.0705.1003.03hr
31765रानाघाट लालगोला पैसेंजर05.3608.1502.39hr
53171सियाल्दा लालगोला पैसिंजर06.2009.3503.15hr
31767रानाघाट लालगोला लोकल08.0710.5002.43hr
13113हज़रदुआरी एक्स्प्रेस08.5211.2002.28hr
31861कृष्णानगर सिटी लालगोला लोकल10.2813.1002.42hr
31863कृष्णानगर सिटी लालगोला लोकल13.0515.4502.40hr
31769रानाघाट लालगोला पैसिंजर13.4716.3502.48hr
53175सियाल्दा लालगोला पैसेंजर15.1518.3003.15hr
53179कोलकाता लालगोला पैसिंजर16.2819.3503.07hr
31771रानाघाट लालगोला पैसिंजर17.4020.2002.40hr
13117कोलकाता बहरामपुर कोर्ट एक्सप्रेस18.2020.4502.25hr
53177सियाल्दा लालगोला पैसिंजर19.0222.0002.58hr
13103भागीरथी एक्स्प्रेस20.2422.5502.31hr
31865कृष्णानगर सिटी लालगोला पैसेंजर22.1000.4002.30hr
63105सियाल्दा लालगोला पैसेंजर22.2601.0502.39hr