KSR बेंगलूरु → जोधपुर जंक्शन

16508 जोधपुर एक्सप्रेस
जोधपुर जंक्शन
43.00 घंटे
21:50
22-जन
16534 बंगलौर सिटी भगत की कोठी एक्सप्रेस
जोधपुर जंक्शन
47.50 घंटे
17:00
26-जन

यशवंतपुर जंक्शन → जोधपुर जंक्शन

16587 यशवंतपुर बीकानेर एक्सप्रेस
जोधपुर जंक्शन
44.05 घंटे
05:00
24-जन

कृष्णराजपुरम → जोधपुर जंक्शन

22498 sgnr हमसफ़र एक्सप्रेस
जोधपुर जंक्शन
40.00 घंटे
11:05
24-जन
Station Name / Code
KSR बेंगलूरु
SBC
यशवंतपुर जंक्शन
YPR
कृष्णराजपुरम
KJM
जोधपुर जंक्शन
JU
New IRCTC Agent Registration