ट्रेन / तकप्रस्थान
17316 वास्को डा गामा एक्सप्रेस
संवोर्देम चर्च
00.30 घंटे
02:55
14-नव
07309 यशवंतपुर वास्को ड़ी गामा एक्सप्रेस
संवोर्देम चर्च
00.23 घंटे
04:15
14-नव
12780 गोवा एक्सप्रेस
संवोर्देम चर्च
00.23 घंटे
04:40
14-नव
56961 कुलेम वास्को डा गामा पैसेंजर
संवोर्देम चर्च
00.22 घंटे
06:30
14-नव
56963 कुलेम वास्को डा गामा पैसेंजर
संवोर्देम चर्च
00.24 घंटे
12:20
14-नव
17603 कचेगुडा वास्को स्लिप
संवोर्देम चर्च
00.18 घंटे
13:00
14-नव
18047 अमरावती एक्स्प्रेस
संवोर्देम चर्च
00.19 घंटे
13:05
14-नव
56965 कुलेम वास्को डा गामा पैसेंजर
संवोर्देम चर्च
00.24 घंटे
17:15
14-नव
17021 हैदराबाद वास्को ड़ी गामा एक्सप्रेस
संवोर्देम चर्च
00.23 घंटे
04:15
15-नव
17419 तिरुपति वास्को ड़ी गामा एक्सप्रेस
संवोर्देम चर्च
00.23 घंटे
04:15
15-नव
06921 बेलगावी वास्को ड़ी गामा पैसेंजर स्पेशल
संवोर्देम चर्च
00.20 घंटे
16:05
15-नव
17311 चेन्नई वास्को एक्सप्रेस
संवोर्देम चर्च
00.29 घंटे
11:05
16-नव
11097 पूर्णा एक्स्प्रेस
संवोर्देम चर्च
00.38 घंटे
11:10
17-नव
17309 यशवंतपुर वास्को एक्सप्रेस
संवोर्देम चर्च
00.24 घंटे
04:15
18-नव
Station Name / Code
कुलेम
QLM
संवोर्देम चर्च
SVM
New IRCTC Agent Registration