ललितपुर से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
12722दक्षिण एक्सप्रेस06.4914.4107.52hr
18238छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस14.4223.3508.53hr
12511राप्तीसागर एक्सप्रेस17.5101.1907.28hr
12521राप्तीसागर एक्सप्रेस17.5101.1907.28hr
12589गोरखपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस17.5101.1907.28hr
12591गोरखपुर बंगलौर एक्स्प्रेस18.0101.1907.18hr
14624पातालकोट एक्सप्रेस21.1206.0008.48hr
12406गोंडवाना एक्सप्रेस23.0406.0306.59hr
12410गोंडवाना एक्सप्रेस23.0406.0306.59hr
16094लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस23.1407.4408.30hr