ट्रेन / तकप्रस्थान
16209 अजमेर मैसूर एक्स्प्रेस
हुबली जंक्शन
33.22 घंटे
07:38
16588 बीकानेर यशवंतपुर एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
36.05 घंटे
06:05
18-नव
16531 यशवंतपुर गरीब नवाज एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
33.07 घंटे
07:38
18-नव
22497 TPJ हमसफ़र एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
30.10 घंटे
13:15
19-नव
16533 भगत की कोठी बंगलौर सिटी एक्सप्रेस
हुबली जंक्शन
33.07 घंटे
07:38
20-नव
16507 जोधपुर बंगलौर एक्स्प्रेस
हुबली जंक्शन
33.22 घंटे
07:38
21-नव
Station Name / Code
मारवाड़ जंक्शन
MJ
हुबली जंक्शन
UBL
New IRCTC Agent Registration