Loading...
98827 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
09:44
98727 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
09:59
98829 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
10:09
98729 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
10:25
98831 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
10:41
98731 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
10:51
98833 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
11:03
98733 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
11:19
98835 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
11:39
98735 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
11:51
98837 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
12:03
98737 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
12:16
98839 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
12:25
91393 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
12:38
98841 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
12:50
98739 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
13:01
98843 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
13:14
98741 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
13:30
98845 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
13:42
98743 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
13:55
98847 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
14:07
91395 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
14:19
98745 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
14:27
98849 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
14:41
98747 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
14:55
98851 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
15:07
98749 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
15:23
98853 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
15:35
98751 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
15:51
98855 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
16:07
98753 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
16:19
98857 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
16:34
98755 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
16:46
98859 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
16:59
98757 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
17:15
98861 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
17:32
98759 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
17:40
98863 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.21 घंटे
17:53
98761 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
18:08
98865 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.20 घंटे
18:25
98763 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
18:40
98867 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
18:48
98765 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
18:56
98767 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
19:12
98869 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
19:27
98769 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
19:44
98871 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
19:59
98771 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
20:12
98873 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
20:23
98773 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
20:39
91491 मुंबई छ. शिवाजी बोरिवली लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
20:48
98875 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
20:56
98775 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
21:13
98877 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
21:25
98879 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
21:37
98777 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
21:49
98881 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
22:05
98779 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
22:15
98883 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
22:27
98781 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
22:40
98885 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
22:57
98783 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
23:05
98887 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
23:25
98785 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
23:41
98801 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
00:20
4-अक्टू
98803 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
00:39
4-अक्टू
98701 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
04:29
4-अक्टू
98703 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
04:59
4-अक्टू
98805 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
05:05
4-अक्टू
98705 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
05:13
4-अक्टू
98707 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
05:28
4-अक्टू
98807 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
05:36
4-अक्टू
98709 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
05:53
4-अक्टू
98809 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
06:07
4-अक्टू
98711 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
06:15
4-अक्टू
98811 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
06:31
4-अक्टू
98713 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
06:39
4-अक्टू
98813 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
06:54
4-अक्टू
98715 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.20 घंटे
07:08
4-अक्टू
98815 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
07:24
4-अक्टू
98717 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
07:39
4-अक्टू
98817 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
07:54
4-अक्टू
98719 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
08:07
4-अक्टू
98819 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
08:19
4-अक्टू
98821 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
08:33
4-अक्टू
98721 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
किंग्स सरकल
00.19 घंटे
08:45
4-अक्टू
98823 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
08:53
4-अक्टू
98723 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
09:05
4-अक्टू
98825 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
09:17
4-अक्टू
98725 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
किंग्स सरकल
00.18 घंटे
09:29
4-अक्टू
Station Name / Code
मस्जिद
MSD
किंग्स सरकल
KCE
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

मस्जिद से किंग्स सरकल ट्रेनें

मस्जिद से किंग्स सरकलतक की ट्रेनों के बारे में

 1. मस्जिद और किंग्स सरकलके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  मस्जिद और किंग्स सरकलके बीच 90 ट्रेंने चलती हैं.
 2. मस्जिद से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन मस्जिद और किंग्स सरकलके बीच है मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल (98801) जिसका चलने का समय है 00.20 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. मस्जिद से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन मस्जिद और किंग्स सरकलके बीच है मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल (98785) जिसका चलने का समय है 23.41 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. मस्जिद और किंग्स सरकल के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  मस्जिद और किंग्स सरकलके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल (98801) जिसका चलने का समय है 00.20 और यह ट्रैन चलती है रोज़. और ये 10 किलोमीटर की दूरी 00.18 घंटे में तय करती है .