मोर से
ट्रेन / तकप्रस्थान
13007 उद्यान आभा तूफान एक्स्प्रेस
बख्तियारपुर जंक्शन
18:52
63211 जसीडिह पटना पैसेंजर
बख्तियारपुर जंक्शन
21:30
63205 किउल पटना पैसेंजर
बख्तियारपुर जंक्शन
02:54
18-अक्टू
53043 हावड़ा राजगीर पैसिंजर
बख्तियारपुर जंक्शन
05:50
18-अक्टू
63217 मोकामा दानापुर पैसेंजर
बख्तियारपुर जंक्शन
06:10
18-अक्टू
53520 गिरिडीह पटना एक्सप्रेस
बख्तियारपुर जंक्शन
06:33
18-अक्टू
13131 कोलकता आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस
बख्तियारपुर जंक्शन
06:33
18-अक्टू
63207 झाझा पटना पैसेंजर
बख्तियारपुर जंक्शन
08:26
18-अक्टू
55527 जयनगर पटना पैसेंजर
बख्तियारपुर जंक्शन
09:32
18-अक्टू
18622 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस
बख्तियारपुर जंक्शन
10:20
18-अक्टू
63209 झाझा पटना पैसेंजर
बख्तियारपुर जंक्शन
10:38
18-अक्टू
13119 सियाल्दा आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस
बख्तियारपुर जंक्शन
11:47
18-अक्टू
63271 मोकामा पटना पैसेंजर
बख्तियारपुर जंक्शन
15:45
18-अक्टू
18183 टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस
बख्तियारपुर जंक्शन
17:04
18-अक्टू
13133 सियाल्दा वाराणसी एक्सप्रेस
बख्तियारपुर जंक्शन
11:47
19-अक्टू
New IRCTC Agent Registration