बांद्रा टर्मिनस से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
22989बांद्रा महुवा सुपरफ़ास्ट11.4523.1111.26hr
22935बांद्रा पलिताना एक्सप्रेस15.2503.1811.53hr
22993बांद्रा महुवा सुपरफ़ास्ट15.2503.4812.23hr
22963बांद्रा भावनगर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस15.2503.1811.53hr
12971भावनगर एक्स्प्रेस21.3008.4011.10hr
वसई रोड से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
17204काकीनाडा भावनगर एक्स्प्रेस06.2017.5211.32hr
19259कोचुवेली भावनगर एक्सप्रेस23.2011.2312.03hr