Loading...

ठाणे → मुम्बरा

97035 ठाणे कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
10:06
96111 ठाणे कर्जत लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
10:48
96513 ठाणे असंगांव लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
11:49
96113 ठाणे कर्जत लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
12:05
97053 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
12:30
96203 ठाणे बदलापुर लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
13:06
96407 ठाणे कसारा लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
14:04
97075 ठाणे कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
14:33
97079 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
14:58
96207 ठाणे बदलापुर लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
16:00
95723 भाईखल्ला कल्याण फास्ट लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
16:35
96327 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
16:50
97101 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
17:22
97103 ठाणे कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
17:25
97105 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
17:40
96115 ठाणे कर्जत लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
17:48
97109 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
17:55
97117 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
18:23
97121 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
18:39
96209 ठाणे बदलापुर लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
18:51
96211 ठाणे बदलापुर लोकल
मुम्बरा
00.11 घंटे
19:43
96117 ठाणे कर्जत लोकल
मुम्बरा
00.11 घंटे
20:03
97141 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
20:25
96331 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
00.11 घंटे
20:31
96217 ठाणे बदलापुर लोकल
मुम्बरा
00.10 घंटे
21:32
96103 ठाणे कर्जत लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
05:00
27-मई
96601 विद्याविहार तितवाला लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
05:15
27-मई
96105 ठाणे कर्जत लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
05:28
27-मई
96603 विद्याविहार तितवाला लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
05:36
27-मई
96503 ठाणे असंगांव लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
05:47
27-मई
96201 विद्याविहार बदलापुर लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
05:51
27-मई
97001 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
06:03
27-मई
97003 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
06:27
27-मई
97005 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
06:39
27-मई
97007 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
06:51
27-मई
97009 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
07:01
27-मई
96609 विद्याविहार तितवाला लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
07:10
27-मई
97013 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
07:21
27-मई
96615 ठाणे तितवाला लोकल
मुम्बरा
00.09 घंटे
08:57
27-मई

दादर सेंट्रल → मुम्बरा

97037 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
09:44
95711 दादर कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.38 घंटे
10:09
97045 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.49 घंटे
10:47
97049 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.50 घंटे
11:12
95717 परेल कल्याण लोकल फास्ट
मुम्बरा
00.38 घंटे
11:48
97221 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
00.47 घंटे
12:20
97223 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
00.48 घंटे
12:37
97065 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
13:05
97227 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
00.49 घंटे
13:43
97087 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
15:00
97091 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.47 घंटे
15:26
97241 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
00.49 घंटे
17:13
97115 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
17:38
97243 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
00.47 घंटे
17:58
95729 दादर सेंट्रल कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.37 घंटे
18:01
97125 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.49 घंटे
18:19
97131 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.48 घंटे
18:43
97133 दादर सेंट्रल कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.51 घंटे
19:11
95737 दादर सेंट्रल कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.37 घंटे
19:13
97253 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
00.48 घंटे
19:43
97145 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
20:27
97147 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.48 घंटे
21:02
97149 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.48 घंटे
21:17
97151 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.47 घंटे
21:42
97153 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
22:06
96339 दादर अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
22:52
96227 दादर बदलापुर लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
23:18
97023 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
00.46 घंटे
08:07
27-मई

छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → मुम्बरा

95605 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.52 घंटे
09:32
97213 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.08 घंटे
09:33
96617 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
09:57
95713 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.53 घंटे
09:59
97041 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
10:02
97043 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
10:14
97215 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
10:22
97217 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
10:34
95607 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
मुम्बरा
00.50 घंटे
10:39
97047 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
10:48
95609 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
मुम्बरा
00.51 घंटे
10:59
96619 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.07 घंटे
11:04
97051 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
11:20
96621 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
11:24
97219 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.07 घंटे
11:30
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.07 घंटे
11:40
97055 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
11:50
96623 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
11:54
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
11:59
97057 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
12:07
97059 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
12:15
97061 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
12:28
97063 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
12:32
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
12:36
97225 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
12:40
96625 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
12:44
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.08 घंटे
12:50
97067 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.08 घंटे
12:58
97069 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.08 घंटे
13:02
95505 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.51 घंटे
13:04
96627 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.08 घंटे
13:10
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
13:16
97071 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
13:22
96515 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
13:30
97073 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
13:34
96629 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
13:42
97077 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
13:46
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
13:50
97229 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
13:54
96631 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
14:08
97081 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
14:12
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
14:17
97083 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
14:26
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
14:34
97085 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
14:38
95507 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.51 घंटे
14:42
96633 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
14:46
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
14:56
97089 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
15:00
97231 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
15:12
96635 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
15:16
97093 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
15:20
95415 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
मुम्बरा
00.49 घंटे
15:21
97233 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.08 घंटे
15:26
96517 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
15:32
96637 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.07 घंटे
15:36
97095 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.07 घंटे
15:41
97235 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
15:46
97097 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
15:50
97099 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
15:58
97237 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
16:05
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
16:13
95509 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.50 घंटे
16:17
96639 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
16:21
97239 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
16:34
97107 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
16:48
95417 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
मुम्बरा
00.50 घंटे
16:52
95319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
मुम्बरा
00.46 घंटे
17:00
97111 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.08 घंटे
17:00
97113 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
17:12
95727 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.52 घंटे
17:22
97119 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
17:36
95801 मुंबई छ. शिवाजी डोम्बिवली फास्ट
मुम्बरा
00.52 घंटे
17:37
97123 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
17:53
97245 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.07 घंटे
17:58
95731 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.50 घंटे
18:03
97127 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
18:07
97129 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
18:14
97247 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
18:22
95733 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.50 घंटे
18:32
96641 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
18:34
97249 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
18:42
95735 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.54 घंटे
18:50
97135 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
19:01
97251 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
19:05
97137 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
19:14
97139 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
19:18
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
19:32
97143 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
19:38
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
19:55
97255 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
20:00
95517 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.52 घंटे
20:00
96643 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
20:05
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
20:13
97257 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
20:22
96645 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.08 घंटे
20:30
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
20:40
95741 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.52 घंटे
20:42
97259 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
20:48
96519 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
20:56
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
21:08
97261 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
21:12
96647 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
21:20
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
21:28
96409 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
21:32
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
21:40
95743 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.58 घंटे
21:42
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
21:48
97155 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
21:56
96649 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
22:00
97157 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.06 घंटे
22:04
97159 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
22:16
97161 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
22:24
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
22:28
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
22:43
95425 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
मुम्बरा
00.54 घंटे
22:50
96651 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
22:51
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
23:08
96653 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
23:20
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
23:30
96655 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
23:44
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
23:52
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
00:05
27-मई
96401 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
00:15
27-मई
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
00:25
27-मई
96403 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
04:15
27-मई
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
04:24
27-मई
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
04:48
27-मई
96405 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
05:00
27-मई
96505 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
05:12
27-मई
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
05:20
27-मई
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
05:24
27-मई
96605 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
05:28
27-मई
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
05:40
27-मई
96607 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
05:52
27-मई
96507 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
06:02
27-मई
97011 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
06:10
27-मई
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
06:20
27-मई
97201 मुंबई छ. शिवाजी डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
06:23
27-मई
96611 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
06:30
27-मई
97203 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
06:33
27-मई
97015 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
06:41
27-मई
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
06:52
27-मई
96613 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
07:00
27-मई
97017 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
07:08
27-मई
97205 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
07:16
27-मई
95501 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट
मुम्बरा
00.50 घंटे
07:18
27-मई
97019 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
07:24
27-मई
97021 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
07:32
27-मई
97207 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
07:36
27-मई
96511 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
07:42
27-मई
97025 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.03 घंटे
07:50
27-मई
97027 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
08:12
27-मई
97209 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
08:20
27-मई
95705 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.50 घंटे
08:30
27-मई
97029 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
08:33
27-मई
97031 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.05 घंटे
08:49
27-मई
95709 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
00.49 घंटे
08:58
27-मई
97033 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.07 घंटे
09:05
27-मई
97211 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
01.04 घंटे
09:16
27-मई
95603 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
मुम्बरा
00.49 घंटे
09:18
27-मई
97039 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
01.07 घंटे
09:30
27-मई

कल्याण जंक्शन → मुम्बरा

95408 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
09:32
95720 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
09:43
97030 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
09:51
96508 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
09:56
97032 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
10:06
96620 तितवाला ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
10:10
97034 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
10:17
97036 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
10:27
96510 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
10:37
97038 कल्याण कुर्ला लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
10:41
97040 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
10:45
96212 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
10:48
97042 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
11:00
97044 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
11:06
96622 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
11:12
96312 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
11:14
97046 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
11:17
97048 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
11:21
96214 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
11:25
96314 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
11:31
96624 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
11:36
97050 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
11:42
96216 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
11:46
97052 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
11:50
96512 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
11:54
96218 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.23 घंटे
12:01
97054 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.23 घंटे
12:05
96626 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
12:10
96316 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
12:16
96220 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
12:20
97056 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
12:24
96318 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
12:32
96628 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
12:37
97058 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
12:40
96222 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
12:44
97060 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
12:54
96630 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
13:01
96320 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
13:05
97062 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
13:08
96108 कर्जत ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
13:13
96632 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
13:17
97064 कल्याण कुर्ला लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
13:20
97066 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
13:28
96634 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
13:36
97068 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
13:43
96322 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
13:48
96514 असंगांव ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
13:52
97070 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
13:56
97072 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
14:04
96636 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
14:08
97074 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
14:11
96324 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
14:15
96110 कर्जत ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
14:20
97076 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
14:25
97078 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
14:33
96326 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
14:37
97080 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
14:41
97082 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
14:55
96638 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
15:00
97084 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
15:07
97086 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
15:13
96640 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.18 घंटे
15:26
97088 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
15:30
97090 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
15:37
95506 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.21 घंटे
15:41
97092 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
15:47
96642 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
15:51
97094 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
16:00
97108 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
16:10
97096 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
16:10
95608 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
16:14
97098 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
16:17
97100 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
16:25
97158 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
16:38
95734 कल्याण दादर सेंट्रल फास्ट
मुम्बरा
00.21 घंटे
16:54
95610 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.19 घंटे
17:00
97102 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
17:16
95736 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
17:20
97104 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
17:29
95738 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.21 घंटे
17:40
95614 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.19 घंटे
17:46
97106 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
18:01
95512 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
18:05
97110 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
18:21
95742 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
18:25
97112 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
18:34
95616 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.19 घंटे
18:40
97114 कल्याण कुर्ला लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
18:48
97116 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
18:51
96516 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
18:54
97118 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
18:58
97120 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
19:02
97122 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
19:08
97124 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
19:12
96644 तितवाला ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
19:17
97126 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
19:26
97128 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
19:38
97130 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
19:42
97132 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
19:49
96328 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.23 घंटे
19:51
97134 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.23 घंटे
19:56
96646 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
20:05
97136 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
20:17
96518 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
20:22
97138 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
20:33
96648 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
20:37
97140 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
20:43
96224 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
20:46
97142 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
20:50
96650 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
20:55
97144 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
21:04
96652 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
21:16
97146 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
21:20
96330 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
21:29
96654 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
21:40
96332 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
21:46
97148 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
21:52
95238 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
21:57
97150 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
22:06
96334 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
22:14
95240 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
22:18
96656 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
22:22
97152 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
22:26
96112 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
22:34
96658 तितवाला ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
22:42
96520 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
22:52
96230 बदलापुर ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
23:00
97154 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
23:12
96406 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
23:18
96232 बदलापुर कुर्ला लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
23:26
96660 तितवाला ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
23:30
96020 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
23:34
96522 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
23:43
97156 कल्याण ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
23:47
96234 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
23:52
96102 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.24 घंटे
03:29
27-मई
96302 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
03:59
27-मई
96602 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
04:17
27-मई
96304 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
04:24
27-मई
96104 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
04:34
27-मई
97002 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
04:41
27-मई
96604 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
04:48
27-मई
96402 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
05:03
27-मई
96306 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
05:10
27-मई
95702 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
05:16
27-मई
96106 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
05:20
27-मई
96606 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
05:27
27-मई
96308 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
05:31
27-मई
96608 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.22 घंटे
05:51
27-मई
96202 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
06:01
27-मई
97004 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
06:04
27-मई
96404 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
06:12
27-मई
97006 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
06:15
27-मई
96310 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
06:23
27-मई
96610 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
06:29
27-मई
96204 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
06:35
27-मई
97008 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
06:43
27-मई
97010 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
06:48
27-मई
96502 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
06:51
27-मई
96612 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
07:02
27-मई
96206 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
07:05
27-मई
97012 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
07:09
27-मई
97014 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
07:17
27-मई
95706 कल्याण दादर फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
07:27
27-मई
97016 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
07:34
27-मई
95708 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
07:43
27-मई
96504 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
07:47
27-मई
97018 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
07:50
27-मई
97020 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
07:57
27-मई
97022 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
08:01
27-मई
96614 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
08:08
27-मई
95710 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
08:13
27-मई
96208 बदलापुर ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
08:18
27-मई
97024 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
08:21
27-मई
96616 तितवाला दादर सेंट्रल लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
08:26
27-मई
95714 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
08:36
27-मई
95716 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
08:42
27-मई
96618 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.19 घंटे
08:51
27-मई
95718 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
मुम्बरा
00.20 घंटे
09:02
27-मई
97028 कल्याण दादर लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
09:07
27-मई
96210 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.21 घंटे
09:13
27-मई
95604 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.19 घंटे
09:20
27-मई
97026 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
09:22
27-मई
96506 असंगांव ठाणे लोकल
मुम्बरा
00.20 घंटे
09:25
27-मई

दिवा जंक्शन → मुम्बरा

97212 डोम्बिवली दादर लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
09:57
97214 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
10:49
97216 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
11:13
97218 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
11:57
97220 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
12:17
97222 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
13:07
97224 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
13:41
97226 डोम्बिवली दादर लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
13:57
97228 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
14:17
97230 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
15:06
97232 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
15:45
97234 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
16:48
97236 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
17:05
97238 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
17:24
97240 डोम्बिवली दादर लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
17:41
97242 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
18:07
97244 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
18:31
97246 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
19:01
97248 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
19:39
97250 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
20:29
97252 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
20:43
97254 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.04 घंटे
21:17
97256 डोम्बिवली दादर लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
21:42
97258 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
22:08
97260 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
22:27
97262 डोम्बिवली दादर लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
22:57
97202 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
06:06
27-मई
97204 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
07:38
27-मई
97206 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
07:56
27-मई
95802 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट
मुम्बरा
00.03 घंटे
08:23
27-मई
97208 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
08:50
27-मई
97210 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
मुम्बरा
00.03 घंटे
09:13
27-मई
Station Name / Code
ठाणे
TNA
दादर सेंट्रल
DR
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
CSMT
कल्याण जंक्शन
KYN
दिवा जंक्शन
DIVA
मुम्बरा
MBQ
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

मुंबई सेंट्रल से मुम्बरा ट्रेनें

मुंबई सेंट्रल से मुम्बरातक की ट्रेनों के बारे में

 1. मुंबई सेंट्रल और मुम्बराके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  मुंबई सेंट्रल और मुम्बराके बीच 445 ट्रेंने चलती हैं.
 2. मुंबई सेंट्रल से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन मुंबई सेंट्रल और मुम्बराके बीच है मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल (96301) जिसका चलने का समय है 00.05 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. मुंबई सेंट्रल से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन मुंबई सेंट्रल और मुम्बराके बीच है बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल (96234) जिसका चलने का समय है 23.52 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. मुंबई सेंट्रल और मुम्बरा के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  मुंबई सेंट्रल और मुम्बराके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल (97202) जिसका चलने का समय है 06.06 और यह ट्रैन चलती है on सिवाय रवि. और ये 4 किलोमीटर की दूरी 00.03 घंटे में तय करती है .