मुजफ्फरपुर जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
13020 बाघ एक्स्प्रेस
क्यूल जंक्शन
20:07
13420 जनसेवा एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
23:05
13124 सीतामढ़ी सियाल्दा एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
07:40
21-अक्टू
13022 मिथिला एक्स्प्रेस
क्यूल जंक्शन
13:30
21-अक्टू
15028 मौर्य एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
14:25
21-अक्टू
18182 छपरा टाटानगर एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
15:45
21-अक्टू
03036 छपरा हावड़ा स्पेशल
क्यूल जंक्शन
16:20
22-अक्टू
13158 तिरहुत एक्स्प्रेस
लक्खी सराय जंक्शन
14:40
23-अक्टू
15098 अमरनाथ एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
03:10
24-अक्टू
13510 गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
04:06
24-अक्टू
13508 गोरखपुर आसनसोल एक्सप्रेस
क्यूल जंक्शन
04:03
27-अक्टू
New IRCTC Agent Registration