नुडुरुपाडू हॉल्ट से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
77281गुंटूर कचेगुडा पैसेंजर06.0406.4100.37hr
77247रेपल्ले तेनाली पैसेंजर06.4007.2200.42hr
77248तेनाली मर्कपुर रोड पैसेंजर06.4007.2200.42hr
56501हुबली पैसेंजर09.0909.4700.38hr
57328गुंटूर धोने पैसेंजर12.4913.2900.40hr
57306गुंटूर कचेगुडा पैसेंजर18.1018.5100.41hr