रफीगंज से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
13244भबुआ रोड पटना इंटरसिटी05.5106.3500.44hr
63296पंडित दीनदयाल उपाध्याय Jn गया पैसेंजर07.2207.5000.28hr
63554वाराणसी आसनसोल पैसिंजर09.1110.0900.58hr
53364डेहरी आन सोन गया पैसिंजर14.1915.5501.36hr
63290डेहरी आन सोन गया पैसिंजर16.3517.0400.29hr
63292डेहरी आन सोन गया पैसिंजर19.1819.4800.30hr