रायका बाग़ से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
14813जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस08.0809.0901.01hr
74835हिसार पैसेंजर11.3812.3000.52hr
54704जोधपुर भटिंडा पैसेंजर14.4315.3500.52hr
54825जोधपुर बिलारा पैसिंजर 18.1819.1700.59hr
54810जोधपुर रेवाड़ी पैसेंजर23.1800.2501.07hr
जोधपुर जंक्शन से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
14888बारमेर कालका एक्सप्रेस10.2511.1000.45hr
24888बारमेड हरिद्वार लिंक एक्सप्रेस10.2511.1000.45hr
19223अहमदाबाद जम्मू एक्सप्रेस20.2521.0400.39hr
New IRCTC Agent Registration