राजमुन्द्री से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
13575तांबरम जसीडिह एक्सप्रेस00.04जोय्चंदी पहर20.1220.08hr
12375चेन्नई आसनसोल एक्सप्रेस00.04जोय्चंदी पहर20.5120.47hr
15905डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस01.58आद्रा जंक्शन22.1520.17hr
22606विल्लुपुरम पुरुलिया एक्सप्रेस01.58आद्रा जंक्शन22.1520.17hr
15629गुवाहाटी एक्सप्रेस07.42जोय्चंदी पहर05.5422.12hr
15929डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस07.42जोय्चंदी पहर05.5422.12hr
22643एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस15.29आद्रा जंक्शन11.3020.01hr