Loading...
02704 फलकनुमा एक्स्प्रेस
समालकोट जंक्शन
00.49 घंटे
23:45
02806 नई दिल्ली विशाखापट्नम एक्सप्रेस
समालकोट जंक्शन
00.53 घंटे
23:55
02874 यशवंतपुर हावड़ा स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
00:40
17-अक्टू
02728 गोदावरी एक्सप्रेस
समालकोट जंक्शन
00.49 घंटे
01:15
17-अक्टू
07016 सिकंदराबाद भुबनेश्वर स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.38 घंटे
02:10
17-अक्टू
07243 गुंटूर रायगडा स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.42 घंटे
02:13
17-अक्टू
08562 कचेगुडा विशाखापट्नम स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
02:50
17-अक्टू
07210 KSR बेंगलूरु काकीनाडा टाउन स्पेशल
काकीनाडा टाउन
03.10 घंटे
03:30
17-अक्टू
02822 MGR चेन्नई सेंट्रल हावड़ा स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.44 घंटे
03:45
17-अक्टू
02740 सिकंदराबाद विशाखापट्नम गरीब रथ
समालकोट जंक्शन
00.44 घंटे
04:00
17-अक्टू
02738 लिंगम्पल्ली काकीनाडा पोर्ट स्पेशल
काकीनाडा टाउन
01.30 घंटे
05:10
17-अक्टू
07643 चेंगलपट्टू काकीनाडा पोर्ट स्पेशल
काकीनाडा टाउन
03.10 घंटे
05:40
17-अक्टू
02784 सिकंदराबाद विशाखापट्नम स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
05:45
17-अक्टू
07487 कडप्पा विशाखापट्नम स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
05:55
17-अक्टू
08520 लोकमान्य तिलक विशाखापट्नम स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
06:50
17-अक्टू
08464 KSR बेंगलूरु भुबनेश्वर स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.48 घंटे
07:20
17-अक्टू
03352 अल्लेप्पी धनबाद स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.59 घंटे
07:35
17-अक्टू
02718 विजयवाडा विशाखापट्नम स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.48 घंटे
08:35
17-अक्टू
07250 रेनिगुन्टा काकीनाडा पोर्ट स्पेशल
काकीनाडा टाउन
02.45 घंटे
08:45
17-अक्टू
07239 गुंटूर विशाखापट्नम स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.48 घंटे
11:25
17-अक्टू
01019 कोणार्क एक्सप्रेस
समालकोट जंक्शन
00.48 घंटे
11:35
17-अक्टू
02700 भावनगर काकीनाडा पोर्ट स्पेशल
काकीनाडा टाउन
01.05 घंटे
15:35
17-अक्टू
02832 लिंगम्पल्ली विशाखापट्नम स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
15:40
17-अक्टू
02064 यशवंतपुर पुरी गरीब रथ स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.44 घंटे
16:00
17-अक्टू
02808 MGR चेन्नई सेंट्रल सन्त्रागाची स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
16:20
17-अक्टू
07203 भावनगर काकीनाडा पोर्ट स्पेशल
काकीनाडा टाउन
01.10 घंटे
16:35
17-अक्टू
08646 हैदराबाद डेकन हावड़ा स्पेशल
समालकोट जंक्शन
01.09 घंटे
16:35
17-अक्टू
08480 तिरुपति भुबनेश्वर स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
18:20
17-अक्टू
07273 विजयवाडा काकीनाडा पोर्ट स्पेशल
काकीनाडा टाउन
01.28 घंटे
20:45
17-अक्टू
07481 तिरुपति बिलासपुर स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.49 घंटे
22:30
17-अक्टू
08048 वास्को ड़ी गामा हावड़ा स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.44 घंटे
04:40
18-अक्टू
02708 तिरुपति विशाखापट्नम स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.36 घंटे
06:35
18-अक्टू
08190 एर्नाकुलम टाटानगर स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.38 घंटे
07:45
18-अक्टू
02852 ह निजामुद्दीन विशाखापट्नम स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
10:35
18-अक्टू
07222 लोकमान्य तिलक काकीनाडा पोर्ट स्पेशल
काकीनाडा टाउन
01.13 घंटे
11:50
18-अक्टू
07205 साइनगर शिर्डी काकीनाडा पोर्ट स्पेशल
काकीनाडा टाउन
01.05 घंटे
17:20
18-अक्टू
02659 नागरकोविल शालीमार स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.48 घंटे
17:30
18-अक्टू
02072 तिरुपति भुबनेश्वर स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
18:20
18-अक्टू
07479 तिरुपति पुरी स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.49 घंटे
22:30
18-अक्टू
02860 MGR चेन्नई सेंट्रल पुरी स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.44 घंटे
01:25
19-अक्टू
02776 लिंगम्पल्ली काकीनाडा टाउन स्पेशल
काकीनाडा टाउन
01.40 घंटे
04:30
19-अक्टू
08502 गांधीधाम विशाखापट्नम स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
06:15
19-अक्टू
02846 बंगलौर कैन्ट भुबनेश्वर स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.39 घंटे
06:35
19-अक्टू
02774 सिकंदराबाद शालीमार स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.40 घंटे
11:20
19-अक्टू
08638 बंगलौर कैन्ट हटिया स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
16:00
19-अक्टू
06036 MGR चेन्नई सेंट्रल सन्त्रागाची स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
16:20
19-अक्टू
02870 MGR चेन्नई सेंट्रल विशाखापट्नम स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.44 घंटे
18:20
19-अक्टू
02836 यशवंतपुर हटिया स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.44 घंटे
22:25
19-अक्टू
08586 सिकंदराबाद विशाखापट्नम स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.38 घंटे
05:47
21-अक्टू
02897 पांडिचेरी भुबनेश्वर स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
06:55
21-अक्टू
02410 एर्नाकुलम हटिया स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
19:10
21-अक्टू
08580 सिकंदराबाद विशाखापट्नम स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.35 घंटे
03:20
22-अक्टू
08402 ओखा खुर्दा रोड स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
06:15
22-अक्टू
05905 कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
19:50
22-अक्टू
08506 साइनगर शिर्डी विशाखापट्नम स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.44 घंटे
17:20
23-अक्टू
02008 MGR चेन्नई सेंट्रल विशाखापट्नम स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.44 घंटे
18:20
23-अक्टू
08568 कोल्लम विशाखापट्नम स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.43 घंटे
19:10
23-अक्टू
02375 तांबरम जसीडिह स्पेशल
समालकोट जंक्शन
00.44 घंटे
22:25
23-अक्टू
Station Name / Code
राजमुन्द्री
RJY
काकीनाडा टाउन
CCT
समालकोट जंक्शन
SLO
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

राजमुन्द्री से काकीनाडा टाउन ट्रेनें

राजमुन्द्री से काकीनाडा टाउनतक की ट्रेनों के बारे में

 1. राजमुन्द्री और काकीनाडा टाउनके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  राजमुन्द्री और काकीनाडा टाउनके बीच 58 ट्रेंने चलती हैं.
 2. राजमुन्द्री से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन राजमुन्द्री और काकीनाडा टाउनके बीच है यशवंतपुर हावड़ा स्पेशल (02874) जिसका चलने का समय है 00.40 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. राजमुन्द्री से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन राजमुन्द्री और काकीनाडा टाउनके बीच है नई दिल्ली विशाखापट्नम एक्सप्रेस (02806) जिसका चलने का समय है 23.55 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. राजमुन्द्री और काकीनाडा टाउन के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  राजमुन्द्री और काकीनाडा टाउनके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है सिकंदराबाद विशाखापट्नम स्पेशल (08580) जिसका चलने का समय है 03.20 और यह ट्रैन चलती है on शु. और ये 50 किलोमीटर की दूरी 00.35 घंटे में तय करती है .