राजपालयम से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
16101चेन्नई एग्मोर कोल्लम एक्सप्रेस03.1004.0000.50hr
06031चेन्नई एग्मोर कोल्लम स्पेशल03.3004.2100.51hr
82629चेन्नई एग्मोर कोल्लम सुविधा स्पेशल03.3004.2100.51hr
06029चेन्नई एग्मोर कोल्लम स्पेशल03.3004.2100.51hr
12661पोधिगई एक्सप्रेस06.5207.4400.52hr
06011चेन्नई एग्मोर सेंगओटे स्पेशल07.1408.0300.49hr
16181सिलम्बू एक्सप्रेस07.1408.0300.49hr
56731मदुरई सेंगओटे पैसेंजर09.0009.4900.49hr
56733मदुरई सेंगोत्तई पैसेंजर13.0513.5400.49hr
56735मदुरई सेंगोत्तई पैसेंजर19.0019.4900.49hr