19252 द्वारका सोमनाथ एक्सप्रेस
जूनागढ़ जंक्शन
01.51 घंटे
01:28
22-जन
22957 सोमनाथ एक्स्प्रेस
जूनागढ़ जंक्शन
02.08 घंटे
02:12
22-जन
59507 राजकोट सोमनाथ पैसेंजर
जूनागढ़ जंक्शन
02.05 घंटे
05:10
22-जन
59423 राजकोट सोमनाथ पैसेंजर
जूनागढ़ जंक्शन
02.35 घंटे
07:50
22-जन
19569 राजकोट वेरावल एक्सप्रेस
जूनागढ़ जंक्शन
02.08 घंटे
11:05
22-जन
22945 सौराष्ट्र मेल स्लिप
जूनागढ़ जंक्शन
02.08 घंटे
11:05
22-जन
16334 वेरावल एक्सप्रेस
जूनागढ़ जंक्शन
02.45 घंटे
12:02
22-जन
11464 जबलपुर सोमनाथ एक्स्प्रेस
जूनागढ़ जंक्शन
02.09 घंटे
13:17
22-जन
19320 इंदौर वेरावल महामना एक्सप्रेस
जूनागढ़ जंक्शन
02.02 घंटे
14:00
22-जन
19119 अहमदाबाद सोमनाथ एक्सप्रेस
जूनागढ़ जंक्शन
02.21 घंटे
15:15
22-जन
59421 राजकोट वेरावल पैसेंजर
जूनागढ़ जंक्शन
02.22 घंटे
18:15
22-जन
11088 पुणे वीरावल एक्स
जूनागढ़ जंक्शन
02.32 घंटे
12:15
24-जन
11466 जबलपुर सोमनाथ एक्स्प्रेस
जूनागढ़ जंक्शन
02.09 घंटे
13:17
25-जन
22991 बांद्रा वेरावल सुपरफ़ास्ट
जूनागढ़ जंक्शन
01.40 घंटे
01:13
26-जन
Station Name / Code
राजकोट जंक्शन
RJT
जूनागढ़ जंक्शन
JND
New IRCTC Agent Registration