ट्रेन / तकप्रस्थान
12039 काठगोदाम नई दिल्ली शताब्दी
गाजियाबाद जंक्शन
02.24 घंटे
17:39
15014 रानीखेत एक्सप्रेस
गाजियाबाद जंक्शन
03.50 घंटे
23:10
14205 फ़ैज़ाबाद दिल्ली एक्स्प्रेस
गाजियाबाद जंक्शन
03.07 घंटे
00:31
13-नव
14257 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस
गाजियाबाद जंक्शन
03.44 घंटे
01:10
13-नव
14207 पद्मावत एक्स्प्रेस
गाजियाबाद जंक्शन
03.14 घंटे
02:27
13-नव
12229 लखनऊ मेल
गाजियाबाद जंक्शन
03.19 घंटे
02:42
13-नव
15273 सत्याग्रह एक्सप्रेस
गाजियाबाद जंक्शन
04.55 घंटे
03:21
13-नव
14649 सरयू यमुना एक्स्प्रेस
गाजियाबाद जंक्शन
03.53 घंटे
05:20
13-नव
14315 इंटरसिटी एक्सप्रेस
गाजियाबाद जंक्शन
03.30 घंटे
06:00
13-नव
14321 बरेली भुज एक्सप्रेस
गाजियाबाद जंक्शन
03.13 घंटे
07:35
13-नव
15036 उत्तराखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
गाजियाबाद जंक्शन
03.23 घंटे
11:18
13-नव
15909 अबध असम एक्सप्रेस
गाजियाबाद जंक्शन
03.38 घंटे
11:30
13-नव
14673 शहीद एक्स्प्रेस
गाजियाबाद जंक्शन
03.53 घंटे
05:20
14-नव
14311 अल हज़रत एक्सप्रेस
गाजियाबाद जंक्शन
03.13 घंटे
07:35
14-नव
Station Name / Code
रामपुर
RMU
गाजियाबाद जंक्शन
GZB
New IRCTC Agent Registration