राँची जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12877 राँची गरीब रथ एक्सप्रेस
जपला
16:15
18635 राँची डेहरी आन सोन एक्सप्रेस
जपला
17:15
18611 राँची वाराणसी एक्स्प्रेस
जपला
20:10
18311 संबलपुर वाराणसी एक्स्प्रेस
जपला
20:05
25-सित
18631 अजमेर गरीब नवाज़ एक्सप्रेस
जपला
20:10
26-सित
New IRCTC Agent Registration