रंगिया जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12505 नॉर्थ ईस्ट एक्स्प्रेस
दीनदयाल उपाध्याय Jn
10:58
15636 द्वारका एक्स्प्रेस
दीनदयाल उपाध्याय Jn
11:50
14055 ब्रह्मपुत्र मेल
दीनदयाल उपाध्याय Jn
13:55
20505 डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी
वाराणसी जंक्शन
06:34
22-अक्टू
20501 अगरतला आनंद विहार टर्मिनल राजधानी
दीनदयाल उपाध्याय Jn
08:22
22-अक्टू
15648 गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
दीनदयाल उपाध्याय Jn
16:10
22-अक्टू
15933 डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस
वाराणसी जंक्शन
21:10
22-अक्टू
15646 गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
दीनदयाल उपाध्याय Jn
18:12
23-अक्टू
15632 गुवाहाटी बारमेर बीकानेर एक्सप्रेस
दीनदयाल उपाध्याय Jn
11:50
24-अक्टू
12520 कामख्या लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
दीनदयाल उपाध्याय Jn
21:42
24-अक्टू
15624 कामख्या भगत की कोठी एक्सप्रेस
दीनदयाल उपाध्याय Jn
18:12
25-अक्टू
01666 अगरतला हबीबगंज स्पेशल
दीनदयाल उपाध्याय Jn
06:33
27-अक्टू
New IRCTC Agent Registration