राय से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
53525बरका काना वाराणसी पैसिंजर04.5410.0005.06hr
53357बरका काना डेहरी आन सोन पैसेंजर07.2612.1004.44hr
53343गोमोह चोपन पैसिंजर10.1216.0205.50hr
13347पलमौ एक्स्प्रेस18.5523.0504.10hr
53347गोमोह बरवाडीह पैसिंजर18.5523.0504.10hr
18101टाटा जम्मू एक्स्प्रेस20.2523.1302.48hr
11448शक्तिपूंज एक्स्प्रेस22.3001.1002.40hr
18611राँची वाराणसी एक्स्प्रेस23.4303.3003.47hr