राजमपेटा से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
16353कचेगुडा नागरकोविल एक्सप्रेस01.0001.3900.39hr
17420वास्को ड़ी गामा तिरुपति एक्सप्रेस01.2501.5100.26hr
17652कचेगुडा चेंगलपट्टू एक्सप्रेस01.5502.2400.29hr
12794रायलासीमा एक्स्प्रेस04.3005.0900.39hr
17416हरिप्रिया एक्स्प्रेस05.0505.3800.33hr
12797वेंकत्ताद्री एक्सप्रेस05.2006.0900.49hr
16351नागरकोइल एक्सप्रेस07.4008.0800.28hr
11041मुंबई चेन्नई एक्सप्रेस10.3511.0300.28hr
06052अहमदाबाद चेन्नई सेंट्रल स्पेशल11.5012.1400.24hr
19420अहमदाबाद चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस12.0012.3300.33hr
16381कन्याकुमारी एक्सप्रेस13.0513.3300.28hr
12163चेन्नई एक्सप्रेस15.0015.2800.28hr
56012कडप्पा अरक्कोनम पैसेंजर15.5016.3400.44hr
17487तिरुमला एक्सप्रेस18.0018.3500.35hr
57273हुबली तिरुपति पैसेंजर18.2019.0400.44hr
17418साइनगर शिर्डी तिरुपति एक्सप्रेस21.0021.2800.28hr
11027चेन्नई मेल21.5522.1800.23hr