रेनिगुन्टा जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
22880 तिरुपति भुबनेश्वर सुपरफ़ास्ट
बालूगांव
12:35
12864 एसवंतपुर हावड़ा एक्स्प्रेस
बालूगांव
02:40
23-सित
12659 गुरुदेव एक्स्प्रेस
बालूगांव
10:00
23-सित
17480 तिरुपति पूरी एक्स्प्रेस
बालूगांव
10:55
23-सित
12846 भुबनेश्वर एक्सप्रेस
बालूगांव
15:00
24-सित
तिरुपति से
ट्रेन / तकप्रस्थान
22872 तिरुपति भुबनेश्वर एक्सप्रेस
बालूगांव
12:15
23-सित
New IRCTC Agent Registration