11028 मुंबई मेल
वाडी जंक्शन
12.15 घंटे
02:40
25-जन
16382 कन्याकुमारी मुंबई एक्सप्रेस
वाडी जंक्शन
14.20 घंटे
03:15
25-जन
12164 चेन्नई एक्सप्रेस
वाडी जंक्शन
09.40 घंटे
09:25
25-जन
11042 मुंबई एक्सप्रेस
वाडी जंक्शन
10.35 घंटे
15:05
25-जन
12793 रायलासीमा एक्स्प्रेस
हलकत्ता
08.24 घंटे
16:45
25-जन
11044 मदुरै लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
वाडी जंक्शन
11.40 घंटे
07:00
26-जन
16352 नागरकोइल मुंबई एक्सप्रेस
वाडी जंक्शन
09.45 घंटे
23:15
26-जन
19419 चेन्नई सेंट्रल अहमदाबाद एक्सप्रेस
वाडी जंक्शन
10.00 घंटे
23:25
26-जन
11018 कारैकाल लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
वाडी जंक्शन
10.35 घंटे
01:30
28-जन
11074 चेन्नई सेंट्रल लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
वाडी जंक्शन
09.25 घंटे
18:30
28-जन
Station Name / Code
रेनिगुन्टा जंक्शन
RU
वाडी जंक्शन
WADI
हलकत्ता
HLKT
New IRCTC Agent Registration