राउरकेला से
ट्रेन / तकप्रस्थान
13287 दक्षिण बिहार एक्सप्रेस
आसनसोल जंक्शन
15:53
13575 तांबरम जसीडिह एक्सप्रेस
आसनसोल जंक्शन
16:10
20-अक्टू
13426 सूरत मालदा टाउन एक्सप्रेस
आसनसोल जंक्शन
14:40
22-अक्टू
22843 बिलासपुर पटना एक्सप्रेस
आसनसोल जंक्शन
01:01
26-अक्टू
New IRCTC Agent Registration