राउरकेला से
ट्रेन / तकप्रस्थान
13351 धनबाद आल्पुल्हा एक्सप्रेस
बोब्बिली जंक्शन
18:58
18189 टाटानगर अल्लेप्पी एक्सप्रेस
बोब्बिली जंक्शन
18:58
18637 हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस
बोब्बिली जंक्शन
21:05
21-सित
13576 जसीडिह तांबरम एक्सप्रेस
बोब्बिली जंक्शन
21:05
25-सित
18111 टाटानगर यशवंतपुर एक्सप्रेस
बोब्बिली जंक्शन
21:05
26-सित
New IRCTC Agent Registration