सादुलपुर जंक्शन से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
12457दिल्ली बीकानेर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस03.1004.5301.43hr
74834हिसार बीकानेर पैसेंजर04.0506.2702.22hr
54789रेवाड़ी बीकानेर पैसेंजर08.1010.4602.36hr
22472दिल्ली बीकानेर इंटरसिटी12.3014.2301.53hr
12371हावड़ा जयसलमेर एक्सप्रेस14.3516.1801.43hr