सकरी जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
13185 गंगा सागर एक्स्प्रेस
मधुबनी
06:48
55519 समस्तीपुर जयनगर पैसेंजर
मधुबनी
08:03
15283 जानकी एक्स्प्रेस
मधुबनी
08:23
53041 हावड़ा जयनगर पैसेंजर
मधुबनी
09:49
18605 राँची जयनगर एक्सप्रेस
मधुबनी
10:50
18419 पुरी दरभंगा एक्सप्रेस
मधुबनी
12:10
13226 इंटरसिटी एक्सप्रेस
मधुबनी
13:30
75209 समस्तीपुर जयनगर पैसेंजर
मधुबनी
15:58
55517 दरभंगा जयनगर पैसेंजर
मधुबनी
17:53
12562 स्वतंत्रता सैनानी एक्स्प्रेस
मधुबनी
18:20
55513 समस्तीपुर जयनगर पैसेंजर
मधुबनी
20:29
15550 पटना जयनगर एक्सप्रेस
मधुबनी
21:22
15548 लोकमान्य तिलक जयनगर जनसाधारण
मधुबनी
21:40
14674 शहीद एक्स्प्रेस
मधुबनी
23:18
55528 पटना जयनगर पैसेंजर
मधुबनी
00:20
21-सित
13135 कोलकता जयनगर एक्सप्रेस
मधुबनी
09:35
22-सित
12436 जयनगर ग़रीब रथ एक्स्प्रेस
मधुबनी
12:07
22-सित
14650 सरयू यमुना एक्स्प्रेस
मधुबनी
23:18
22-सित
New IRCTC Agent Registration