संबलपुर से
ट्रेन / तकप्रस्थान
18421 पुरी अजमेर एक्सप्रेस
बडनेरा जंक्शन
05:10
18-अक्टू
18407 पुरी साइनगर शिर्डी एक्सप्रेस
बडनेरा जंक्शन
05:10
19-अक्टू
12146 भुबनेश्वर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
बडनेरा जंक्शन
05:10
23-अक्टू
18405 पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस
बडनेरा जंक्शन
02:10
24-अक्टू
New IRCTC Agent Registration