ट्रेन / तकप्रस्थान
18189 टाटानगर अल्लेप्पी एक्सप्रेस
विजयवाडा जंक्शन
18.40 घंटे
22:00
13351 धनबाद आल्पुल्हा एक्सप्रेस
विजयवाडा जंक्शन
18.40 घंटे
23:05
12835 हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस
विजयवाडा जंक्शन
15.50 घंटे
23:40
08301 संबलपुर बंशवाडी स्पेशल
विजयवाडा जंक्शन
15.00 घंटे
09:35
11-दिस
13576 जसीडिह तांबरम एक्सप्रेस
विजयवाडा जंक्शन
15.50 घंटे
23:40
11-दिस
18111 टाटानगर यशवंतपुर एक्सप्रेस
विजयवाडा जंक्शन
15.40 घंटे
23:40
12-दिस
20809 नागवल्ली एक्सप्रेस
रायानापाडू
15.25 घंटे
11:10
13-दिस
12889 टाटानगर यशवंतपुर एक्सप्रेस
विजयवाडा जंक्शन
15.50 घंटे
23:40
13-दिस
80635 हटिया बंगलौर कैन्ट सुविधा स्पेशल
विजयवाडा जंक्शन
17.10 घंटे
04:40
14-दिस
18637 हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस
विजयवाडा जंक्शन
15.50 घंटे
23:40
14-दिस
22837 धरती आबा एक्सप्रेस
विजयवाडा जंक्शन
15.50 घंटे
23:40
16-दिस
Station Name / Code
संबलपुर
SBP
विजयवाडा जंक्शन
BZA
रायानापाडू
RYP
New IRCTC Agent Registration