सराय से
ट्रेन / तकप्रस्थान
63267 मुजफ्फरपुर पाटलीपुत्र पैसेंजर
पाटलीपुत्र
09:04
63265 मुजफ्फरपुर पाटलीपुत्र पैसेंजर
पाटलीपुत्र
15:25
55021 समस्तीपुर सिवान पैसेंजर
हाजीपुर जंक्शन
18:24
11123 बरौनी ग्वालियर मेल
हाजीपुर जंक्शन
22:18
75211 समस्तीपुर सोनपुर पैसेंजर
हाजीपुर जंक्शन
22:29
14523 हरिहरनाथ एक्सप्रेस
हाजीपुर जंक्शन
08:11
23-सित
New IRCTC Agent Registration