ट्रेन / तकप्रस्थान
12465 रणथम्बोर एक्सप्रेस
फुलेरा जंक्शन
03.14 घंटे
14:35
22997 झालावर सिटी श्री गंगानगर सुपरफ़ास्ट
फुलेरा जंक्शन
03.30 घंटे
19:15
18245 बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस
फुलेरा जंक्शन
04.18 घंटे
19:50
14814 भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस
फुलेरा जंक्शन
05.40 घंटे
05:50
9-दिस
12181 दयोदय एक्सप्रेस
फुलेरा जंक्शन
03.10 घंटे
09:35
9-दिस
22981 कोटा श्री गंगानगर सुपरफ़ास्ट
फुलेरा जंक्शन
03.30 घंटे
19:15
9-दिस
18207 दुर्ग जयपुर एक्स्प्रेस
फुलेरा जंक्शन
03.00 घंटे
13:10
10-दिस
18243 बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस
फुलेरा जंक्शन
04.18 घंटे
19:50
10-दिस
16864 मन्नारगुडी भगत की कोठी एक्सप्रेस
फुलेरा जंक्शन
04.00 घंटे
08:15
11-दिस
14710 पुरी बीकानेर एक्सप्रेस
फुलेरा जंक्शन
03.13 घंटे
13:10
12-दिस
20813 पुरी जोधपुर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस
फुलेरा जंक्शन
03.31 घंटे
03:55
13-दिस
18573 विशाखापट्नम भगत की कोठी एक्सप्रेस
फुलेरा जंक्शन
03.13 घंटे
13:10
13-दिस
22631 चेन्नई बीकानेर A/C एक्सप्रेस
फुलेरा जंक्शन
04.00 घंटे
08:15
14-दिस
Station Name / Code
सवाई माधोपुर जंक्शन
SWM
फुलेरा जंक्शन
FL
New IRCTC Agent Registration