शेलु से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
96102कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल02.5504.3601.41hr
96104कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल04.0105.3801.37hr
96106कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल04.5206.2901.37hr
95102कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट05.0706.2101.14hr
95110कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट07.3908.5301.14hr
96112कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.0323.4101.38hr
96020खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल23.0100.3801.37hr