सिरहिन्द जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
64515 अम्बाला कैंट नंगल बाँध पैसेंजर
रूपनगर
07:08
64511 सहारनपुर ऊना हिमाचल पैसेंजर
रूपनगर
10:03
64517 अम्बाला कैंट नंगल बाँध पैसेंजर
रूपनगर
12:52
64513 सहारनपुर नंगल बाँध पैसेंजर
रूपनगर
20:02
14553 हिमाचल एक्स्प्रेस
रूपनगर
04:05
22-अक्टू
12325 कोलकाता नंगल बाँध एक्सप्रेस
रूपनगर
13:36
25-अक्टू
New IRCTC Agent Registration