सोनपुर जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
14005 लीच्छवि एक्स्प्रेस
अवतारनगर
06:55
75201 सोनपुर छपरा पैसेंजर
अवतारनगर
07:10
75203 हाजीपुर बथुआ बाज़ार हाल्ट पैसेंजर
अवतारनगर
15:00
75221 सोनपुर छपरा पैसेंजर
अवतारनगर
15:50
55021 समस्तीपुर सिवान पैसेंजर
अवतारनगर
19:20
New IRCTC Agent Registration